Najważniejszym spośród globalnych problemów w lwiej części miast w Polsce jest transport. Polskie gminy nie są przygotowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się ilości pojazdów na naszych szosach. Dlatego główną z najważniejszych inwestycji