Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można