Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za warty odwiedzenia trzeba odnaleźć w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Dobry rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. W zależności od tego,