Wzrastający poziom życia codziennego sprawia, że ulegają zmianom także nasze wymagania wobec hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By goście z przyjemnością decydowali się na konkretny hotel, musi on spełniać różne kryteria. Ważne są