Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wstydliwą. Dotyka jednak znacznego odsetka ludzi. Dlatego też istotne znaczenie ma edukacja o tym, czym jest grzybica, a także wskazywanie metod jej wykrywania oraz leczenia. Grzybica to przypadłość, która ma związek z zagnieżdżeniem