lean prezentacje

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. lean Najważniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.